Shark Logistics Azerbaycan

ETA və ETD nədir?

ETA və ETD nədir?

ETA təxmini gəliş vaxtını ifadə edir. ETD təxmini gediş vaxtını ifadə edir. ETA bizə bir təyyarənin hava limanına təxmini gəliş vaxtını göstərir. ETD təyyarənin təxmini gediş vaxtını göstərir. Bu məlumatlara uyğun olaraq şirkətlər lazımi hazırlıqları edə bilərlər. Bu məlumat gələcək planlarda böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Planlı və proqramlaşdırılmış şəkildə işləmək şirkətlər üçün maksimum səmərəliliyi əldə etmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Firmalar istehsalı davam etdirmək üçün xammal almalıdırlar. Ona görə də xammalın alınması və istehsalın proqramlaşdırılmış şəkildə davam etdirilməsi üçün bütün hazırlıqlar tam şəkildə aparılmalıdır. Bu mərhələdə gözlənilən təyyarənin təxmini gediş və gəliş vaxtını bilmək fasiləsiz istehsalı təmin etməyə imkan verir.

Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti
https://sharklogistics.az