Shark Logistics Azerbaycan

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

Logistika Azərbaycan

Hamımız üçün məlumdur ki, gömrük məkanına daxil olan mallar müvafiq prosedura əsasən rəsmiləşdirilməlidir. Azərbaycana daxil olarkən mal və ya nəqliyyat vasitələri asağıdakı xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilə bilər:

  • tranzit (beynəlxalq va daxili tranzit);
  • saxlanc (müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlanc);
  • sərbəst zona;
  • xüsusi istifadə (müvaqqəti idxal va son istifadə) və
  • emal (daxildə və xaricdə emal).

Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti
https://sharklogistics.az