Shark Logistics Azerbaycan

Multimodal və intermodal daşımaların fərqi

Multimodal və intermodal daşımaların fərqi

Logistika Azərbaycan Yükdaşıma

  • Multimodal daşımalarda tək daşıyıcı şirkət yükün yola salındığı yerden təyinat yerinə qədər bütün logistik proses və əməliyyat üçün məsuliyyət daşıyır;
  • İntermodal daşıma modelində əməliyyat prosesində birdən çox daşıyıcı şirkət iştirak edir;
  • Multimodal daşımalarda logistik şirkət dəyişikliyi, yüklərin daşındıqları konteynerlərdən digər nəqliyyat konteynerlərinə köçürülməsi ilə təmin edilir;
  • İntermodal daşımalarda yükün daşınma qablarında heç bir dəyişiklik edilmir və yük mövcud konteyneri ilə başqa logistik xidmətə verilir. 

Shark Logistics Ölkələr arası yüklərin daşınması xidməti

https://sharklogistics.az